Regisztráció Belépés
Regisztráció Belépés

Hogyan működik?

Ha végignézzük a fenti menüpontokat, és áttanulmányozzuk a különböző kompetenciaterületeket, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a tanári digitális kompetencia (TDK) egy rendkívül szerteágazó készségcsoport, ráadásul a digitális technológiák sokszínűsége miatt számtalan különböző módon épülhet bele oktatási módszereinkbe.
 
A COVID-19 miatt digitális tanrendbe kényszerült oktatás miatt korábban alig használt applikációk kerültek előtérbe, és természetesen rengeteg új megoldás is született az online tanítás nehézségeinek a leküzdésére. Ez még inkább hozzájárul annak a kellemes problémának a felerősödéséhez, hogy a rengeteg lehetőség miatt nem lehet kiemelni egy helyes utat valamely adott cél eléréséhez. Tehát amíg például idegen nyelvből egy igeidő vagy konkrét szerkezet ismerete előírható egy bizonyos KER szinten, a TDK esetében nem lehet egy applikációt vagy eszközt egyértelműen a DigCompEdu keretrendszer egyik szintjéhez társítani, hiszen már egy applikációt is több módon fel lehet használni, illetve általában létezik a piacon egy vagy több alternatív megoldás is. Nem beszélve arról, hogy a piaci verseny kiéleződésével évről-évre bővül a választék, amivel gazdagíthatjuk digitális oktatási repertoárunkat.
 
Fejlesztő szemlélet
 
Fentiek okán a TDK felmérése nehezen lenne megvalósítható egy egyszerű tesztsorral. Bár a DigCompEdu oldalán kitölthető egy önértékelés, ez a módszer nem alkalmas arra, hogy elhelyezze a tanárt a TDK rendszerében, és megmutassa a lehetséges fejlődési útvonalakat.
 
Így nem maradt más megoldás, minthogy betekintést kell nyernünk a kedves tanárkollégák gondolataiba és oktatási gyakorlatába a DigCompEdu keretrendszerben lefektetett szintek és kompetencia-meghatározások mentén.
 
A legalsó szinteken előfordul, hogy egy gyors kvízzel bizonyosodunk meg az ismeretek meglétéről, de a legtöbb esetben reflektálni kell saját gyakorlatunkra, vagy az abból vett példák segítségével illusztrálni, hogy az adott szinten és kompetenciaterületen hogyan valósulnak meg a keretrendszerben megfogalmazott elvárások.
 
Mivel mindennek a megítélése teljes mértékben szubjektív, pontos követelményleírások nélkül, ezért az oldalra elsősorban, mint fejlesztőeszközre kell tekinteni, ami megmutatja, mit kell tennünk ahhoz, hogy tanári digitális kompetenciánk egyes területein előre tudjunk lépni.
 
Értékelés
 
A kvízek 60% feletti eredmény esetén számítanak sikeresnek, a feltöltések és a kérdésekre adott válaszok csupán abban az esetben lesznek elutasítva, ha tartalmuk nem értelmezhető, irreleváns, vagy a megadott karakterszámtól lényegesen elmarad. 
 
Talán nem kell hangsúlyozni, hogy a válaszadás során tanári szemmel is figyeljük a munkánkat, és érdemi válaszokat adjunk, betartva a minimális terjedelmi követelményeket. A válaszokat fel lehet tölteni szövegszerkesztőben megírt formában akkor is, ha ez nincs külön elvárásként feltűnetve. 
 
A cél nem az, hogy minden áron meg legyen válaszolva minden kérdés, hiszen a minősítéssel ellentétben, ez a rendszer egy pillanatnyi állapotot tükröz, ami egy webinárium, egy sikeresen megtartott tanóra, egy újonnan adaptált digitális eszköz vagy program kipróbálás után is változhat. Tehát csak azokat a kérdéseket kell megválaszolni, amelyekkel kapcsolatban van releváns tapasztalat az oktatási gyakorlatból, és a többire úgy tekinteni, mint lehetséges haladási útonvonalra a digitális kompetencia fejlesztésében. 

Támogatóink és együttműködő partnereink

logo logo