Regisztráció Belépés
Regisztráció Belépés

Értékelés

4. Értékelés
 
Az értékelés lehet az oktatási innováció elősegítője vagy szűk keresztmetszete. A digitális technológiáknak a tanulásba és a tanításba való integrálásakor figyelembe kell venni, hogy a digitális technológiák hogyan növelhetik a meglévő értékelési stratégiákat. Ugyanakkor meg kell fontolnunk, hogy miként lehet őket felhasználni az innovatív értékelési módszerek létrehozására vagy megkönnyítésére. A digitálisan képzett oktatóknak képesnek kell lenniük a digitális technológiák értékelésén belül a két célt figyelembe véve használni.
Ráadásul a digitális technológiák oktatási, értékelési, tanulási, adminisztratív vagy egyéb célokra való használata azt eredményezi, hogy az egyes tanulók tanulási magatartására széles körű adat áll rendelkezésre. Ezeknek az adatoknak az elemzése és értelmezése, valamint a döntések elősegítésében való felhasználása egyre fontosabbá válik, kiegészítve azt a tanulói magatartás hagyományos bizonyítékainak (dokumentumainak) elemzésével.
Ugyanakkor a digitális technológiák hozzájárulhatnak a tanulók előrehaladásának közvetlen ellenőrzéséhez, a visszajelzések megkönnyítéséhez és a pedagógusok számára a tanítási stratégiák értékeléséhez és adaptálásához.
 
4.1. Értékelési stratégiák
A digitális technológiák felhasználása a formatív és szummatív értékeléshez. Javítani kell az értékelési formátumok és megközelítések sokszínűségét és alkalmazását.
 
4.2. Bizonyítékok (dokumentumok) elemzése
A tanulók tevékenységével kapcsolatos kiválasztása, kritikus elemzése és értelmezése. Tájékoztatás a tanítási-tanulási folyamatban elért teljesítményről és fejlődésről.
 
4.3. Visszajelzés és tervezés
A digitális technológiák használata a tanulóknak adott célzott és azonnali visszajelzésre. A tanítási stratégiák kiigazítása és a célzott támogatás biztosítása a felhasznált digitális technológiák által generált bizonyítékok (dokumentumok) alapján.

Támogatóink és együttműködő partnereink

logo logo