Regisztráció Belépés
Regisztráció Belépés

A tanulók támogatása

5. A tanulók támogatása
 
A digitális technológia egyik legfontosabb erőssége az oktatásban az, hogy képes támogatni a tanulóközpontú pedagógiai stratégiákat és elősegíteni a tanulók aktív részvételét a tanulási folyamatban és annak sajáttá tételében. Így a digitális technológia felhasználható a tanulók aktív részvételének megkönnyítésére, pl. egy téma felfedezésével, különböző lehetőségekkel vagy megoldásokkal való kísérletezéssel, a kapcsolatok megértésével, kreatív megoldásokkal vagy egy produktum létrehozásával és az arra való reflektálással.
A digitális technológia hozzájárulhat továbbá az osztálytermi differenciáláshoz és a személyre szabott oktatáshoz azáltal, hogy olyan tanítási lehetőségeket kínál, amelyek az egyes tanulók kompetenciáinak, érdekeinek és tanulási szükségleteinek megfelelően alkalmazhatók. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy ne erősítse a meglévő egyenlőtlenségeket (például a digitális technológiákhoz való hozzáférésben vagy a digitális készségekben), minden tanuló számára biztosítsa a hozzáférést, beleértve a speciális oktatási igényűeket is.
 
5.1. Hozzáférhetőség és befogadás
A tanulási erőforrások és tevékenységek megismerhetőségének biztosítása minden tanuló számára, beleértve a speciális igényűeket is. A tanulók (digitális) elvárásainak, képességeinek, felhasználásának és téves elképzeléseinek, valamint a digitális technológiák használatának kontextuális, fizikai vagy kognitív korlátainak felmérése és támogatása.
 
5.2. Differenciálás és személyre szabás
A digitális technológiák felhasználása a tanulók tanulási szükségleteinek kielégítésére, lehetővé téve a tanulók számára a különböző szinteken és sebességeken való előrelépést, valamint egyéni tanulási utak és célok követését.
 
5.3. A tanulók aktív bevonása
A digitális technológiák alkalmazása a tanulók aktív és kreatív részvételének elősegítésére. A pedagógiai stratégiákon belül a digitális technológiák alkalmazása, amelyek elősegítik a tanulók keresztirányú készségeinek kibontakoztatását, az elmélyült gondolkodást és a kreatív önkifejezést. Aktív tanulói részvétel biztosítása komplex témákban, a gyakorlati tevékenységekben, a tudományos kutatásban vagy az összetett problémamegoldásban.
 

Támogatóink és együttműködő partnereink

logo logo