Regisztráció Belépés
Regisztráció Belépés

Digitális oktatási kompetencia

Mi az a Digitális Oktatási Kompetencia?
 
A pedagógusok digitális kompetenciáit leíró DigCompEdu keretrendszert az állampolgári digitális kompetenciák DigComp 2.1 keretrendszerére és az oktatási intézmények digitális kompetenciáit leíró DigCompOrg keretrendszerre alapozva dolgozták ki az Európai Tanács megbízásából 2017-ben. A DigCompEdu létrehozásának célja annak részletezése, hogy az információs és kommunikációs technológiák (továbbiakban IKT) hogyan használhatók az oktatás fejlesztésére és innovációjára (az oktatás minden szintjén). A DigCompEdu keretrendszer – az európai ajánlás szerint – hat fő kompetenciaterületet tartalmaz, amint az alábbi ábrán látható.
 
 
A fő kompetenciaterületekhez rendelt részletesebb kompetencialeírások – összesen 22 alkompetenciáé – a digitális eszközök használatára, a hatékony, befogadó és innovatív tanulási stratégiák kidolgozására fókuszálnak. A fő kompetenciaterületeken belül részletezett kompetenciákról a következő ábra nyújt áttekintést:
 
 
A DigCompEdu keretrendszer részletes leírását az innen letölthető angol nyelvű munkaanyag tartalmazza, ennek magyar fordítását itt lehet megnézni. 
Weboldalunkon a fő kompetenciaterületek és az alkompetenciák magyar nyelvű leírását a „Kompetenciaterületek” menüpont egyes alfejezetei tartalmazzák, illetve az innen letölthető .pdf formátumú dokumentum.
 
 
A keretrendszer forrása: Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators:
DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017,
ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466 

Támogatóink és együttműködő partnereink

logo logo